پرشین دانلود

بهترین وبلاگ دانلود رایگان

 برای دانلود به ادامه مطلب بروید


 

 

 

 

قناریها Canaries

قناری Canary

کلاغ Crow

کوکو Cuckoo

اردک Duck01

فنچ طلایی GoldFinch

مرغ ماهی خوار Loon

گنجشک Morning

مرغ مینا MynaBird

بلبل NighnGle

جغد Owls

طوطی ارا ماکائو Parrots

طاووس Peacock

مرغ دریایی SeaGull1

مرغ دریایی SeaGull2

پرستو Swallows

سار Thrush

خفاش Bats

 

خرس Bear 01

  خرس Bear 02
  گربه Cat Angry Meow
  گربه Cat Fight
  گربه Cat Meow 01
  گربه Cat Meow 02
  گربه Cat Meow 03
  گربه Cat Meow 04
  گربه Cat Meow 05
  گربه Cat Pissed Off
  گربه Cat Purring 01
  گربه Cat Purring 02
  گاوها Cattle Drive
  مرغ Chicken
  مرغ Chickens 01
  مرغ Chickens 02
  مرغ Chickens 03
  شانپانزه Chimpanzee
  شیرکوهی Cougar 01
  شیرکوهی Cougar 02
  گاو Cow Moo 01
  گاو Cow Moo 02
  گاو Cow Moo 03
  گاو Cow Moo 04
  کابوتر Coyote
  سگ Dog Aggressive Barking
  سگ Dog Bark 01
  سگ Dog Bark 02
  سگ Dog Bark 03
  سگ Dog Barking 01
  سگ Dog Barking 02
  سگ Dog Barking 03
  سگ Dog Barking 04
  سگ Dog Drinking Water
  سگ Dog Growling
  سگ Dog Kennel 01
  سگ Dog Kennel 02
  سگ Dog Lapping Water
  سگ Dogs Aggressive Barking
  خر Donkey Bray 01
  خر Donkey Bray 02
  خر Donkey Bray 03
  فیل Elephant 01
  فیل Elephant 02
  گوسفندها Farm
  قورباغه Frog Croak
  وزغ Frog Croaking 01
  وزغ Frog Croaking 02
  غاز Geese Honking
  بز Goat Bleet
  بزغاله Goat Bleeting 01
  بزغاله Goat Bleeting 02
  پای اسب Horse Clopping
  اسبهای وحشی Horse Herd Galloping
  اسب Horse Trotting
  اسب Horse Whinny 01
  اسب Horse Whinny 02
  بچه گربه Kitten 01
  بچه گربه Kitten 02
  بزغاله Lamb
  پلنگ Leopard
  شیر Lion Some Background Noise
  شیر Lion Roaring 01
  شیر Lion Roaring 02
  شیر Lion Roaring 03
  شیر Lion Roaring 04
  میمون Monkey Scream
  میمون Monkey
  میمون ها Monkeys
  خوک Pig Crying
  خوک Pig Oinking
  خوک Pig Pen
  خوک Pig Squealing and Oinking
  خوک Pig Squealing
  حیوان دریایی Pupping Crying
  سگ Puppy Yip
  خروس Rooster Crow 01
  خروس Rooster Crow 02
  خروس Rooster Crow 03
  سیل Seal 01
  سیل Seal 02
  سیل Seal Barking
  گوسفند Sheep Baaa 01
  گوسفند Sheep Baaa 02
  گوسفند Sheep Baaa 03
  گوسفند Sheep Baaa 04
  ببر Tiger Growl 01
  ببر Tiger Growl 02
  ببر Tiger Growl 03
  وزغ غول پیکر Toad
  بوغلمون Turkey Gobble 01
  بوغلمون Turkey Gobble 02
  جاندار دریایی Waves Splashing on Boat, Seal Barking Near By
  وال Whale 01
  وال Whale 02
  وال Whale 03
  گرگ Wolf Howl

 

صدای  اسب

صدای   بلبل

صدای فیل

صدای  گاو

صدای گربه

صدای قورباغه

صدای گرگ

صدای  گوسفند

صدای جیر جیرک

صدای جغد

صدای  کلاغ

صدای خر

صدای خروس

صدای میمون

صدای  مرغ

صدای مرغ دریایی

صدای پرنده

صدای .پشه

صدای شیر

 

صدای  ریش تراش

 

 

نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٤/٩ توسط پرهام اعظمی
قالب وبلاگ
عکس و بیوگرافی
قالب وبلاگ