پرشین دانلود

بهترین وبلاگ دانلود رایگان

1294802657 3dsmaxbundle دانلود مستقیم کلکسون آموزش های تری دی مکس | Autodesk 3ds Max Techniques Collections

English | QuickTime (MOV) | 1024×۷۶۸ | ۸٫۸۳ Gb

یک آموزش کامل از مجموعه تکنیک های تری دی مکس که در آموزش های مختلف ارائه شده است. لیست آموزش ها و لینک دانلود مستقیم در ادامه مطلب:

 

This is a collection video training about Autodesk 3ds Max software provide powerful, integrated 3D modeling, animation, rendering, and compositing that enable artists and designers to more quickly ramp up for production. The two versions share core technology and features, but offer differentiated experiences and specialized toolsets for game developers, visual effects artists, and graphic designers on the one hand, and architects, designers, engineers, and visualization specialists on the other.

Achieve Believable Lip Synchroniszation in 3ds Max
Your Media Key is: 002-02212008-080
Learning Objectives
- Traditional Animation Approaches
- 3D Typical Approaches, visemes
- Create and enhance morph targets
- Lip-sync process, and automation of the lip-sync process
- Reference Books, Q&A Session

Advanced Animation Effects Using Simple But Effective Rigs
Your Media Key is: 07-2012-08
Learning Objectives
- How to create automated secondary motion for a tail
- How to create automated secondary for a mech arm
- How to merge rigs
- How to stick an object to a dynamic surface

Anaglyph Stereoscopy Techniques
This presentation covers the theory and practice of furthering the illusion of 3D by using stereoscopic techniques. Louis covers the approach of an easy camera setup with rules for efficiency. Next, he demonstrates the process of a true camera setup . Finally, Louis explains the method of anaglyph stereoscopy for red/blue glasses. This includes a chapter on compositing in Autodesk Combustion. Please note that although much of the presentation is conducted in 3dsMax, these techniques can be applied in Maya as well.
Use this serial : 04-2012-016
Learning Objectives
- Easy Camera Setup
- True Camera Setup
- Combining the Eyes
- Compositing in Combustion

Design Visualization
Focus is on 3ds Max as a tool for presenting client visions such as architectural and product designs The primary focus will be on materials and lighting within 3ds Max Includes integration with Autodesk Combustion will also be explored including RPF, the discreet olor Corrector and Render Elements Authored by Gary Davis, certified training specialist for 3dsMax, Combustion and Toxik. He regularly acts as instructor at the Oregon3D and Planet Digital training centers
Learning Objectives:
Presenting:
Architectural designs
Product designs
Materials and lighting
Integration with Autodesk Combustion
RPF
Discreet Color Corrector
Render Elements.
Use this serial : 002-05142007-080

Film Visual Effects in 3ds Max
The first part of this class will overview the process for creating digital pyrotechnics through particles and fluid simulations. Explosions, fire, smoke and various other effects as well as various creature effects. NOTE: The techniques demonstrated in this presentation equire the following plug-ins: FumeFX created by Sitni Sati (available on the Autodesk eStore) and Particle Flow Tools created by Orbaz Technologies.
Use this serial : 002-06212007-075

Hair And Fur in Commercial Production
Your Media Key is: 002-01282008-080
Learning Objectives
- UI setup and tools
- Grooming pipeline
- Rendering hair as geometry
- Cloth driven hair setup
- Other uses for hair

Rapid Tools Development
Rapid Tools Development will focus on best practices for user interface creation and the optimal workflows for designing artistic tools in the shortest time possible Authored by Borislav “Bobo” Petrov, Technical Director of Visual Effects at Frantic Films
Learning Objectives: User interface creation Optimal workflows for designing artistic tools
Use this serial : 002-04282007-070
Learning Objectives
- User interface creation
- Optimal workflows for designing artistic tools

The Emergence Of The Architectural Film Using 3ds Max In Architectural Animation
- Using the language of filmmaking, visual effects, motion design, and architectural illustration, explore elements of pre-production such as pre-visualization and animatics
- Animation with a heavy emphasis on camera moves
- Post-production techniques including rendering, creating and using matte passes, and utilizing render passes
- The class uses a “movie-breakdown” and “shot-breakdown” approach to illustrate the various methods
- There is also some discussion of optimizing workflow with MAXScript, as well as scene and file organization
Use this serial : 002-02282008-080
Learning Objectives
- Industry Make-up
- History of Arch-Vis
- Camera Animation
- Waterfall Example
- Post Production, Rendering, Render Mattes

The Quest For The Make Art Button
Your Media Key is: 02-2008-088
Learning Objectives
- Scripting & the Creative Process
- Procedural Modeling & Animation
- Cyclograph Scripts
- Growing Hierarchical Structures

Whats New In Autodesk 3ds Max 2008
Your Media Key is: 08-2008-18
Learning Objectives
- Viewport & Modeling Enhancements
- Modifier & Mapping Enhancements
- File and Data Scene Management
- Performance & Speed Enhancements
- Mental ray & Animation Enhancements

Building a Character for Games
Get the inside story with Building a Character for Games where an industry professional reveals the intricacies of character modeling. Using the library of body parts included on this DVD, build a low-poly model that is optimized for game play and then refine it to reate the hi-poly model you need to generate normal maps. Work with symmetrical and asymmetrical geometry; add just enough detail to make the character stand out; adjust smoothing groups as needed. Learn to identify trouble spots and avoid quirks that would otherwise come up during the debug phase in a professional games pipeline.
Finally, admire your results in a convincing human figure that is ready for rigging.
Learning Objectives
- Original Idea and Concept Art
- Starting the Low-Res Model with the Arm
- Adding the Face
- Working with Details and Smoothing Groups
- Adding Asymmetrical Detail
- Adding Detail to the Hi-Res Model
- Creating Rivets
- Adding Anatomical Detail
- Fine Tuning and Finishing

Character Rigging Think Outside the Box
Learn a variety of character rig creation methods Authored by Laurent M. Abecassis, founder of Di-O-Matic, a company that develops character animation plug-ins and custom plug-ins for 3ds Max as well as interactive training CDs
Learning Objectives:
Creating Interactive Tools to Improve Your Workflow
Correcting Motion Capture Animation on a Biped
Using Mesh Slicing for Better Character Rig Approximation
Creating a Complex Rig in Minutes
Use this serial : 003-16042006-004
Learning Objectives
- Creating Interactive Tools to Improve Your Workflow
- Correcting Motion Capture Animation on a Biped
- Using Mesh Slicing for Better Character Rig Approximation
- Creating a Complex Rig in Minutes

ادامه مطلب+دانلود


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٤/٢٥ توسط پرهام اعظمی
قالب وبلاگ
عکس و بیوگرافی
قالب وبلاگ